Forenede Gruppeliv

En gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing - en såkaldt risikoforsikring - hvor forsikringssummen alene udbetales ved din død, så længe du er omfattet af forsikringen.

Forsikringen gælder hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. Ved din død sker udbetalingen til dine nærmeste pårørende eller særligt begunstiget.

Gruppelivsforsikringen koster 50 kr. pr. måned og opkræves sammen med dit kontingent.

Læs mere i Forsikringsoversigten eller på www.fg.dk

Hvis du ønsker at tegne gruppelivsforsikringen, skal du tilmelde dig til Foreningen af Danske Kirkegårdslederes Sekretariat på kontor@danskekirkegaarde.dk

Samtidig med tilmeldingen skal Helbreds og samtykkeerklæringen udfyldes og sendes til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby eller til Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Sekretariatet, Springbakken 1, 9230 Svenstrup J.