Velkommen til Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

Velkommen til Foreningen af Danske Kirkegårdsledere

FDK er en fagforening og en interesseorganisation indenfor kirkegårdsområdet. Vi repræsenterer kirkegårdsledere, kirkegårdsassistenter og administrationschefer under CO10. Som interesseorganisation arbejder vi på udviklingen af kirkegårdsområdet og tilbyder løbende forskellige aktiviteter samt udgiver tidsskriftet "KIKREGÅRDEN".

Christian Høybye Hougaard
Formand