Redaktionen

Redaktør:
Foto af Lene Halkjær JensenLene Halkjær Jensen, Humlebæk Kirkegård
Tlf. 2624 7228 
E-mail: lene.bladet@mail.dk
 
Redaktion:
Anders Beck LarsenAnders Beck Larsen, Nyborg Kirkegårde
E-mail: anders@nyborg-kirkegaarde.dk 
 
 
Foto af Tommy ChristensenTommy Christensen
Tlf. 2041 6186
E-mail: tcchristensen@outlook.dk
 
Foto af Jens Dejgaard JensenJens Dejgaard Jensen, Silkeborg Kirkegårde og Krematorium
Tlf. 8682 0244
E-mail: jdj@skk.dk

Foto af Jørn Skov
Jørn Skov, Tønder Kirkegård
E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

 
Christian Høybye HougaardChristian Høybye Hougaard, Gjellerup Kirkegård
E-mail: chha@km.dk
 

 

Sekretariat:
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Springbakken 1, 9230 Svenstrup J.
Tlf: 60 53 59 00
E-mail: kontor@danskekirkegaarde.dk
 
Layout og tryk:
Jello ApS
Vangsåvej 5A, 2720 Vanløse
E-mail: da@jello.dk
 
Redaktionelt stof og annoncer til Tidsskriftet KIRKEGÅRDEN sendes til lene.bladet@mail.dk