Struer Kirkegårde

Hjemmeside

Kirkegade 42 - 7600 Struer
Tlf. 96 84 92 09 - Fax 96 84 92 07

Beliggende i Holstebro-Struer provsti - Viborg stift
Struer og Gimsing sogne

Venø Kirkegård - Klitten1B - Venø - 7600 Struer
Struer Kirkegård - Kirkegade 42 - 7600  Struer

                                                                                                                           Struer Kirkegård

''