Ringkøbing kirkegård

Hjemmeside
 
Enghavevej 48 - 6950 Ringkøbing
Tlf. 51 55 97 55 
rk-kirkegaarden@mail.dk
 
Beliggende i Ringkøbing provsti - Ribe stift
Kirkegården dækker Ringkøbing sogn

                                                                                                    Ringkøbing Kirkegård