Vordingborg Sogn søger en administrationschef / kirkegårdsleder

Sydsjælland kalder!

Jobbeskrivelse:
Vi søger en Administrationschef/kirkegårdsleder til Vordingborg Kirkegårde pr. 1. juli eller efter aftale, efter vakance i forbindelse med stillingsopnormering.

Administrationschefen har det daglige ansvar for økonomien og driften af Vordingborg Kirkegårde, herunder ledelsesansvaret for ca. 20 medarbejdere - gartnere, kirkepersonale og samt administrativ medarbejder.

Vordingborg Menighedsråd har indgået samarbejdsaftaler med menighedsrådene i Bårse & Beldringe, Sværdborg & Lundby omkring drift og administration af kirkegårdene i disse sogne. Ud over de 2 egne kirkegårde omfatter samarbejdet også person registrering i disse sogne ligesom person registrering for Køng & Svinø menighedsråd udføres.

Du vil komme til at indgå i tæt samarbejde med vores kirkegårdsudvalg.

Administrationschefens hovedopgaver vil omfatte følgende:

 • Være leder for personalet på kirkegårdene og administrationen.
 • Bevare og udvikle en attraktiv arbejdsplads, med stadigt øget fokus på arbejdsmiljøet.
 • Ansvar for vedligeholdelse af alle bygninger ejet af Vordingborg sogn ved tilsyn og aftaler.
 • Indgå aftaler med pårørende, bedemænd og den øvrige kirkebetjening.
 • Alle administrative opgaver som knytter sig til kirkegårdsdriften.
 • Ansætte og afskedige personale på kirkegården.
 • Regnskabsansvarlig og ansvarlig for udarbejdelse af budget for Vordingborg Sogn samt indtil udgangen af 2024 tillige Bårse & Beldringe sogne.
 • Lederen skal forvente at deltage i det administrative arbejde.

Vi søger en leder der indeholder de fleste af disse kvalifikationer:

 • Hortonom, jordbrugsteknolog eller anden faglig relevant uddannelse, gerne med kendskab til drift af kirkegårde.
 • Solid Ledelseserfaring.
 • God til aktiv og synlig ledelse, handlekraftig og ikke bange for at stille krav.
 • Kendskab og viden om moderne kirkegårdsdrift og grøn omstilling.
 • Lyst til at implementere en netop vedtaget kirkegårdsplan
 • Visionær i forhold til udviklingsmuligheder på vores kirkegårde, samt med forståelse for kulturen og de historiske værdier.
 • Har flair for god og høflig betjening af kirkegårdens brugere.
 • Godt kendskab til IT, gerne til Brandsofts kirkegårds- og regnskabssystem.

Vi tilbyder:

 • En velfungerende engageret medarbejdergruppe, med høj faglighed.
 • En arbejdsplads der giver mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • Velholdte kirkegårde, der er kendetegnet ved stor mangfoldighed af planter og forskellige gravstedstyper.
 • Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold.

Løn- og ansættelsesforhold.
Stillingen er en fuldtidsstilling. Tjenestedet er kirkegårdskontoret, som er beliggende Færgegårdsvej 3 4760 Vordingborg. I forbindelse med de nuværende og eventuelt fremtidige samarbejdsaftaler, vil der også være opgaver på andre kirkegårde i provstiet.

Ansættelse sker ved Vordingborg Sogns Menighedsråd, Færgegårdsvej 3, 4760 Vordingborg.
Ansættelsen sker på tjenestemandslignende vilkår i henhold til Cirkulære om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår, cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022. Stillingen er i øjeblikket klassificeret i lønramme 35.

Til stillingen hører en attraktiv pensionsordning på18 % pensionsbidrag.

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 17. Maj 2024 kl. 12.00. Ansøgningen med bilag som eksamensbevis, dokumentation for tidligere ansættelse mm. sendes elektronisk til: 7469fortrolig@sogn.dk.

Bemærk at der før evt. ansættelse vil blive indhentet referencer efter aftale samt straffeattest.

Ved yderligere spørgsmål kontakt, formand Benny Hansen tlf. 40389017 eller kirkegårdsudvalget ved kontaktperson Helle Brintow tlf. 30225309
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i ugerne 20- 21 eller løbende.

Vigtige datoer
Oprettelse: 15. April. 2024
Ansøgningsfrist: 17. Maj. 2024