Svendborg Kirkegårde søger kirkegårdsleder

Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36 (skalatrin 49) med et pensionsgivende tillæg på årligt kr. 44.500.
 
Svendborg kirkegårde, der ejes af Sct. Jørgens – Fredens – Vor Frue og Sct. Nicolai sogne, er en selvstændig enhed med en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra de 4 sogne. Kirkegårdslederen refererer til kirkegårdsbestyrelsen som er nærmeste overordnede. Kirkegårdslederen har et selvstændigt ansvar for driften af de tre kirkegårde, kapel og krematorium.
 
Svendborg kirkegårde omfatter Svendborg assistens – kirkegård på 5,4 ha, Fredens kirkegård på 4,3 ha, Sct. Jørgens kirkegård på 1,4 ha samt kirkegårdskapel og krematorium.  Personalet omfatter udover kirkegårdsassistent 26 ansatte, heraf 2 på kirkegårdskontoret.
 
Vores fire sogne og tre kirkegårde er en vigtig del af Den danske Folkekirke, hvor vi møder vores brugere med venlighed, respekt og forståelse. I hverdagen tilstræber vi gode kontaktegenskaber, gode informative evner, god planlægning og prioritering samt opfølgning af opgaverne i et afbalanceret, robust og åbent samarbejde.
 
Faglige kvalifikationer
 • Ansøgere, der har uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt eller tilsvarende akademisk uddannelse vil blive foretrukket.
 • Grundigt kendskab til og praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnermæssige og administrative opgaver samt krematoriedrift.
 • Grundigt kendskab til personaleledelse og arbejdsmiljø.
 • Grundigt kendskab til økonomi - budget og regnskab.
 • Kendskab til forholdene omkring folkekirken, herunder gældende regler for begravelser, bisættelser og urnenedsættelser
 • Operativ og brugbar IT-kundskab til tekstbehandling, regneark, præsentation samt Bransoft-systemer.
Personlige egenskaber
 • Indgående kendskab til og praktisk erfaring med ledelse.
 • Gode samarbejdsevner og erfaring med tværfagligt samarbejde
 • Erfaring med og god forståelse for løbende information.
 • Gode kontaktegenskaber (kontakt til offentlighed, pårørende, kunder, leverandører og samarbejdspartnere).
 • Aktiv og direkte planlægning, prioritering og opfølgning af opgaver.
 • Ansvarsbevidsthed i forhold til kirkegårdens drift, personale og udvikling.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning indeholdende kopi af uddannelser, udtalelser samt referencer.
 
Ansøgningen stiles til kirkegårdsbestyrelsen og indsendes til Svendborg kirkegårde, Valdemarsgade 71a, 5700 Svendborg, eller elektronisk til 7677Formand@sogn.dk senest den 20.06.2021.
 
Der kan forventes ansættelsessamtale 1 i uge 26 og ansættelsessamtale 2 samt HORE-test i uge 27. Hvis man har yderligere spørgsmål til stillingen, kan man henvende sig til formanden for kirkegårdsbestyrelsen Else Arndal på telefon +45 24 67 16 50.