Roskilde Kirkegårde søger gartner

Roskilde Kirkegårde søger 1 gartner

Vi forventer:

  • At du er uddannet anlægsgartner gerne med erfaring fra anden kirkegårdsdrift.
  • At du er fagligt dygtig og hellere vælger den rigtige end den nemme løsning
  • Indstillet på at deltage i vagtordninger (f.eks. snevagt og gravervagt)
  • At du deltager aktivt i samarbejdet med dine kollegaer – såvel fagligt som socialt
  • At du kan deltage i urnenedsættelser og gravstedssalg
  • At du taler og forstår dansk
  • At du som minimum har kørekort kategori B og erfaring i brug af maskiner

Roskilde Kirkegårde består af Østre Kirkegård, Gl. Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård på i alt ca. 14 ha. Desuden drives 4 omegnskirkegårde på entreprenørbasis. Der er ca. 30 ansatte i vækstsæsonen, hvoraf de 24 arbejder i gartnerteams. Den ledige stilling indgår i et team som primært varetager opgaver på Østre Kirkegård.

Vi kan tilbyde:

En fast fuldtidsstilling med start hurtigst muligt, hvor du får gartnerfaglige udfordringer og arbejder selvstændigt.

En spændende arbejdsplads i fortsat udvikling og med gode muligheder for medbestemmelse på egen hverdag.

Flekstid, gode arbejdsmiljøforhold og dygtige kollegaer.

Ansættelse sker ved Roskilde Kirkegårde, Kong Magnusvej 13, 4000 Roskilde

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere i det øvrige land 292.248 kr. (trin 1) og 300.998 kr. (trin 2) (nutidskroner) samt tillæg efter indplacering i kirkegårdens lønsystem jævnfør ”ny løn”.

Der vil være en 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konstitueret kirkegårdsassistent Susie Nordbo på telefonnummer 2466 9279 /mail: sn@roskilde-kirkegaarde.dk.

Ansøgningen sendes til 7156fortrolig@sogn.dk inden 23. april 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17. Kirkegården vil indhente referencer og straffe- og børneattest i forbindelse med ansættelsen.