Lumby og Stige sogn søger vikar for kirkegårdsleder

Vores kirkegårdsleder går på barsel og derfor leder vi efter hendes barselsvikar/afløser pr. 2. januar 2023 eller snarest derefter, til ultimo oktober 2023. Det er en fuldtids tjenestemandslignende stilling.
 
Lidt om os:
Lumby og Stige er 2 gamle landsbysogne, som nu er en del af Odense Kommune. Udover kirkegårdsleder har kirkegårdene 2 helårsansatte og 1 sæsonansat (ansat i 9 måneder). Kirkegårdsarealet er 2,07 ha samt
en præstegård og sognegård på 0,6 ha.

Lumby og Stige har hver deres kirke og kirkegård, men deler præster, menighedsråd og personale. Vi er glade for vores fælles arbejdsplads, hvor menighedsråd, præster og personale, med gensidig respekt, tager
hånd om de opgaver, vi som kirke er sat til at løse.


Vi søger en dygtig, engageret og erfaren leder med en faglig uddannelse til at løse følgende opgaver:

 • Ledelse, drift og administration af 2 kirkegårde efter gældende regler og forskrifter.
 • Sikre venlig og imødekommende betjening af kirkegårdenes brugere, samt samtale med pårørende og bedemænd.
 • Daglig leder for de ansatte på kirkegården.
 • Personaleadministrative opgaver, som vagtplaner for kirketjeneste, ferieplanlægning og administration af medarbejdernes overarbejde og afspadsering.
 • Indgå i det daglige arbejde, både i kirken og på kirkegårdene.
 • Tæt samarbejde med præster, kontaktperson, kirkeværge og kordegn.
 • Sikre et godt arbejdsmiljø, fysisk og psykisk.
 • Er bindeled mellem kirkegården og menighedsrådet.

Vi forestiller os, at vores barselsvikar har følgende kvalifikationer:

 • Faglig uddannelse som anlægsgartner, jordbrugsteknolog, Urbanlandskabsingeniør, skov- og landskabsingeniør eller lignende.
 • Uddannelse inden for ledelse og økonomi.
 • Erfaring med arbejdsledelse samt planlægning og uddelegering af konkrete driftsopgaver.
 • Erfaring med løsning af administrative opgaver, herunder indhentning af tilbud.
 • Rutineret it-bruger og meget gerne erfaring med Brandsoft/Skovbo Data.
 • Gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt.

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i to store og aktive sogne med 8 medarbejdere og 3 præster.
 • Tæt samarbejde med et engageret kirkegårdsudvalg, kirkeværge og kontaktperson.
 • Tæt samarbejde med kordegn.
 • Stabile medarbejdere.
 • Et spændende job med mange muligheder for personlig og faglig udvikling.
 • Gode personale-, værksteds- og kontorfaciliteter.
 • Spændende projekter for 2023, med udbygning af personale-, værksteds- og kontorfaciliteter.
 • En grundig oplæring/overlevering fra kirkegårdslederen af arbejdet, kirkegårdene mm.
Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte kirkegårdsleder Camilla Philipsen på telefon 29 24 78 32 eller mail lumby-stige@kirkegaard.mail.dk eller menighedsrådets
kontaktperson Lisbeth Høg Madsen på telefon 24 67 64 84
Ansættelse sker ved Lumby og Stige sogns menighedsråd, Stigevej 253, 5270 Odense N
Arbejdssteder er Lumby kirkegård, Kvadrillevej 1, 5270 Odense N og Stige kirkegård, Skippervej 11, 5270 Odense N
 
Ansættelse:
Stillingen er en tjenestemandslingende stilling under FAKK og er klassificeret i lønramme 26. Der ydes ligeledes et administrationstillæg på kr. 4.700 årligt i grundbeløb pr. 31. marts 2012.
Der indhentes straffeattest og børneattest samt referencer efter tilladelse.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Lumby og Stige menighedsrådets fortrolige postkasse: 7844fortrolig@sogn.dk mærket Kirkegårdsleder. Ansøgningsfrist er mandag den 24. oktober 2022.
Samtaler afholdes i uge 45.