Kristrup sogn søger ny kirkegårdsleder

Vores mangeårige kirkegårdsleder har valgt at søge nye udfordringer.
 
Vi søger derfor en kirkegårdsleder med evne og lyst til at lede, samarbejde og skabe en god hverdag for kirkegårdens ansatte. Stillingen ønskes besat pr. 1. August 2021.
 
Du er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkegårdens anlæg og bygninger.
 
Du har ansvaret for den daglige ledelse af kirkegårdens ansatte, som består af 5 gartnere.
 
Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling. Normal arbejdstid er mandag til fredag i dagtimerne, men der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid (bl.a. deltagelse i menighedsråds- og udvalgsmøder, der normalt ligger om aftenen).
 
Vi forventer, at du:
 • Har erfaring som kirkegårdsleder eller anden tilsvarende ledelsesmæssig erfaring – gerne i folkekirkeligt regi.
 • Har en uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt eller jordbrugsteknolog eller en skovbrugs- eller gartneruddannelse og har tilegnet dig viden indenfor økonomi, ledelse og planlægning gennem relevante kurser/arbejdsopgaver.
 • Har erfaring med administration, regnskab og relevante it-systemer.
 • Har evner og forståelse for at arbejde i en kirkeligt ledet organisation.
 • Har ledelsesmæssig pondus.
 • Er visionær og udviklingsorienteret, da kirkegården er i en løbende forandringsproces.
 • Har overblik og er god til at kommunikere og eksekvere menighedsrådets beslutninger.
 • Kan skabe og vedligeholde tillidsfulde relationer til både medarbejdere, menighedsrådet og brugere af kirkegården.
 • Er empatisk, analytisk og løsningsorienteret.
 • Har ambitioner for kirkegårdens udvikling og forståelse for kulturen og de historiske værdier.
 • Er bevidst om miljøvenlig drift.
 • Leder arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget.
Vi tilbyder:
 • En engageret medarbejdergruppe på 5 gartnere. Herudover har sognet 3 præster og kordegne, organister, kirketjenere og kirke-kulturmedarbejder ansat.
 • Plads til faglig og personlig udvikling.
 • En kirkegård i et stort og aktivt bysogn med landsbymentalitet.
 • En kirkegård, der ofte er blevet kaldt den flotteste og mest velholdte.
 • En kirkegård, hvor vi prøver at følge med tiden i forhold til tidernes skiftende begravelses mønstre.
Kristrup kirkegård blev indviet i 1870`erne, og er på ca. 3 ha. Sognet råder desuden over kirke, sognegård og præstegård, hvis udeområder kirkegårdens personale også har ansvaret for.
 
På kirkegården er der et kapel til begravelseshandlinger samt personale-, værksteds- og maskinbygninger.
 
Stillingen er en tjenestemandsstilling og er klassificeret i lønramme 30 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Hertil et varigt ikke pensionsgivende tillæg på 6.800 kr.
 
Ansættelsen finder sted på prøve efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje.
 
Ansøgere må påregne, at der indhentes straffeattest og anmodes om samtykke til at indhente referencer.
 
Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte:
Menighedsrådsformand Knud-Erik Kjærgaard tlf: 2424 1212.                           
Kontaktperson Michael Mortensen tlf: 2886 4695
 
Ansøgningen sendes på mail til 8213fortrolig@sogn.dk
 
Ansøgningsfrist d. 25 juni kl 12.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i starten af uge 26.
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 
Med venlig hilsen
Kristrup menighedsråd