Kirkegårdsleder ved Varde Kirkegårde søges

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller snarest derefter. Der er tale om en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 34.

Varde Kirkegårde består af 3 meget forskellige kirkegårde – Østerlund Kirkegård med kapel/kirkesal, Den Gamle Kirkegaard og Arnbjerg kirkegård med kapel i alt ca. 8ha. (Se www.vardekirke.dk/kirkegårde). Kirkegårdslederen har det daglige ansvar for kirkegårdenes drift, økonomistyring og personaleledelse, og der er p.t. 12 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen. Der er i alt 25 ansatte samt 4 præster ved hele Varde Menighedsråd. De 3 kirkegårde har tilsammen ca.150 begravelser/bisættelser om året. De ansatte på kirkegårdene varetager også pasning af udearealer ved Varde Kirkes øvrige bygninger i byen.

Kirkegårdene i Varde står overfor implementering af netop udarbejdede udviklingsplaner, hvilket vil strække sig over de kommende år.

Som arbejdsplads prioriterer vi et godt arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde og præget af ordentlighed i alle samarbejdsrelationer både interne og eksternt i virksomheden.

Faglige kvalifikationer

  • Relevant faglig uddannelse. Ansøgere med en faglig uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog eller tilsvarende vil blive foretrukket.
  • Dokumenteret ledelseserfaring.
  • Kendskab til og praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnermæssige og administrative opgaver, vil være en fordel. Anden kvalificerende erhvervserfaring er også en mulighed.
  • Kendskab til og erfaring med økonomistyring.
  • Kendskab til forholdene omkring folkekirken vil være en fordel, men er ingen betingelse.

Personlige kvalifikationer

  • Gode lederegenskaber og samarbejdsevner
  • God til at kommunikere
  • God til at planlægge, prioritere og følge op på opgaverne
  • Ansvarsbevidst, rummelig og anerkendende tilgang til andre mennesker

Kirkegårdslederen ansættes som tjenestemand med folkekirken som ansættelsesområde, for tiden til tjeneste ved Varde Sogns Menighedsråd.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 15. november 2018 kl. 12.00.  Ansøgningen med bilag som eksamensbevis, dokumentation for tidligere ansættelse mm.  sendes elektronisk til: 8873fortrolig@km.dk eller pr. post til

Varde Menighedsråd
Kirkekontoret
Kirkepladsen 4
6800 Varde
Att.: ansættelsesudvalget

Bemærk at der vil blive indhentet referencer, og før evt. ansættelse straffe- og børneattest. 

Ved yderligere spørgsmål eller ønske om rundvisning kan konstitueret kirkegårdsleder Jørgen Boiskov Hansen kontaktes på tlf. nr.: 20 10 30 01, eller menighedsrådsformand Karen Vendler på tlf. nr.: 28 56 00 48. Se også www.vardekirke.dk

Der indkaldes til samtaler den 19. november, og ansættelsessamtaler afholdes den 21. og 27. november 2018.