Kirkegårdsleder til Helsingør Kirkegård

Vores kirkegårdsleder har valgt at gå på pension efter mange års tjeneste.

Bestyrelsen for Helsingør Kirkegård søger derfor en erfaren kirkegårdsleder, der har ambitioner for kirkegårdens udvikling og forståelse for kulturen og de historiske værdier, samt evne og lyst til at lede, samarbejde og skabe en god hverdag for kirkegårdens ansatte. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2021. Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår og stillingen er klassificeret i lønramme 35. Der er til stillingen knyttet et ikke pensionsgivende særligt tillæg p.t. på 33.219,77,- årligt.

Kirkegården

Kirkegården er fælleskirkegård for de 4 bykirker i Helsingør Kommune og bestyres af en kirkegårdsbestyrelse med 3 medlemmer fra hver af menighedsrådene i de 4 sogne.

Kirkegårdens historie går tilbage til 1500-tallet. Arealet udgør nu ca. 7 ha. I dag er dog kun ca. halvdelen af arealet i brug, mens resten fremstår med betydelige parkkvaliteter.

Der er ansat 14 gartnere og gartnerimedarbejdere i vækstsæsonen, heriblandt 4 kapelbetjente, samt 2 kontormedarbejdere og 1 rengøringsassistent.

Helsingør Kirkegård er en selvstændig kirkegård under forsøgsordningen og bestyres af kirkegårdsbestyrelsen og har særskilt økonomi.

På kirkegården er der kapel med kapelsal til begravelseshandlinger samt moderne kontorfaciliter med mødefaciliter. Derudover er der personale-, værksteds- og maskinbygninger.

Helsingør kirkegård har desuden en driftsaftale med Hornbæk Sogn om varetagelse af kirkegårdsdriften i Hornbæk. Kirkegården omfatter ca. 1,25 ha.
 
Udover kirkegårdene udføres der også arbejde på andre kirkearealer og præstegårde.
 
Tjenester

Der afholdes ca. 260 tjenester i kapel årligt, 280 urnenedsættelser og ca. 20 jordbegravelser. Kirkegården har en samarbejdsaftale med fælleskrematoriet i Ringsted. Aftalen indebærer en række administrative opgaver udover kapeldrift.
 
Kvalifikationer
 

Kirkegårdslederen er daglig leder og personaleansvarlig. Kirkegårdslederen rapporterer direkte til bestyrelsen for Helsingør Kirkegård.

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring som kirkegårdsleder eller anden tilsvarende ledelsesmæssig erfaring
 • Har evner og forståelse for at arbejde i en kirkeligt ledet organisation
 • Har ledelsesmæssig pondus
 • Har en uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt eller jordbrugsteknolog eller lignende
  og har tilegnet dig viden indenfor økonomi, ledelse og planlægning gennem relevante
  kurser/arbejdsopgaver
 • Er visionær og udviklingsorienteret, da kirkegården er i en løbende forandringsproces
 • Har erfaring med kirkegårdsadministration, regnskab og relevante it-systemer (Word, Excel
  og Brandsoft)
 • Har overblik og er god til at kommunikere og eksekvere bestyrelsens beslutninger
 • Kan skabe og vedligeholde tillidsfulde relationer til både medarbejdere, bestyrelsen og
  brugere af kirkegården samt medarbejdere i de sogne der er brugere af kirkegården
 • Er empatisk, analytisk og løsningsorienteret
 • Er bevidst om miljøvenlig drift
 • Leder arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget
Ansættelse sker ved Helsingør Kirkegård, Møllebakken 5, 3000 Helsingør

Ansøgere må påregne, at der indhentes straffeattest og anmodes om samtykke til at indhente referencer.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte formand for kirkegårdsbestyrelsen Bjørn Standhart på 2444 9362.

Der henvises endvidere til kirkegårdens hjemmeside         www.helsingorkirkegaard.dk 
 

Ansøgere har mulighed for at besøge kirkegården. Dette kan aftales med kirkegårdskontoret (9- 13) på telefon 49 21 05 89.

Ansøgning med relevante bilag, dokumentation for tidligere ansættelser samt kopi af eksamensbevis sendes elektronisk til bestyrelsesformand Bjørn Standhart på bjoern@standhart.dk

Ansøgningsfrist den 30. juli 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 31 og 32.