Kirkegårdsleder søges til Aars Kirke, Vesthimmerlands Kommune

Vores leder af kirkegården har valgt at søge nye græsgange. Vi søger derfor en ny kirkegårdsleder til at videreføre arbejdet på en af Danmarks flotteste kirkegårde, Aars Kirkegård med annekskirkegård og i alt 11 ansatte.
 
Stillingen er på fuld tid og forventes besat hurtigst muligt eller senest 01.10.2021.
 
Vi søger en medarbejder til at varetage følgende opgaver:
 • Gerne erfaring i personaleledelse og daglig ledelse af de ansatte på kirkegården
 • Lede og fordele arbejdet på kirkegården
 • Indgå aftaler med pårørende, bedemænd og øvrige kirkebetjening ved begravelser
 • Administrative opgaver, som knytter sig til kirkegårdsdrift herunder budget og regnskab
 • Løbende udvikling, vedligeholdelse og etablering af plejeplaner for kirkegården, og gennemførelse af udarbejdet helhedsplan. Focus på grøn kirke.
 • Tilsyn med kirken og kirkegårdens bygninger
 • APV og MUS for kirkegårdens personale
 • Ansætte og afskedige personale i samarbejde med kontaktperson
Vores nye medarbejder skal ud over praktisk kirkegårdserfaring som gartner, have uddannelse som hortonum/landskabsarkitekt. Ansøgninger som gartner eller tilsvarende uddannelse vil dog kunne komme i betragtning.
 
Vi forventer en person der:
 • Har interesse for og viden om moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur
 • Har lyst, evner og interesse for ledelse og udvikling af eksterne tiltag
 • Er indstillet på fleksibilitet og er samarbejdsinteresseret på tværs af faggrupperne ved kirken
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst, udadvendt og imødekommende
 • Har ordenssans og sætter en ære i at bevare og videreudvikle en bykirkegård af høj standard
 • Har it-erfaring, dog mindst på brugerniveau og gerne kendskab til Brandsoft
 • Deltager aktivt og synligt i det praktiske arbejde på kirkegården, og påtager sig opgaven at være kirkegårdens ansigt udadtil
 • Konstruktivt og loyalt er indstillet på et tæt samarbejde med kirkegårdsudvalg, kontaktperson, samt kirkens øvrige personale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en stilling på tjenestemandsvilkår, og er klassificeret i lønramme 30 for tjenestemænd i Staten, Folkeskolen og Folkekirken med et interval fra kr. 28.940,92 (løntrin 39) – 31.209,17 (løntrin 43) pr. måned (årligt grundbeløb pr. 31.03.2012). Indplacering sker efter opnået anciennitet. Dertil kommer pension.
 
Endvidere er der et årligt administrationstillæg på kr. 4.700,00 (årligt grundbeløb pr. 31.03.2012). Det bemærkes, at administrationstillægget ikke er pensionsgivende.
 
For førstegangsansatte i tjenestemandsstilling er prøvetiden 2 år, ellers prøvetid efter aftale.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos menighedsrådsformand Anders Didriksen tlf. 3033 9229 eller kontaktperson Anne Marie Skovbøll tlf. 5184 5031.
 
Vi skal have din ansøgning senest den 04.08.2021. Ansøgning med relevante bilag sendes til Aars Menighedsråd på mail: 8269fortrolig@sogn.dk Samtaler afholdes i uge 33 eller efter aftale.