Kirkegårdsassistent ved Nakskov Kirkegårde

Stillingen som kirkegårdsassistent ved Nakskov Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. april 2020. Stillingen er en tjenestemandslignende stilling i lønramme 27, skalatrin 39, ansættelsesforholdet er omfattet af COII-pension iht. Cir. af 24. juni 1991 om pensionsordning for tjenestemandslignende ansatte. Pensionsbidraget udgør 18 pct. Kommer ansøgeren fra en tilsvarende stilling som tjenestemand, kan dette bevares i stillingen. Der er mulighed for kvalifikationstillæg.

Nakskov Kirkegårde er på ca. 8,3 ha. Kirkegården er parklignende, med en stor samling af træer, buske og stauder. Her er ca. 200 handlinger om året.

Kirkegårdslederen har det daglige ansvar sammen med kirkegårdsudvalget. Kirkegårdsassistenten vil sammen med dem være med til at tegne kirkegården og ledelsen af samme.

Der er ca. 16 ansatte på kirkegård og administration.

Som kirkegårdsassistent:

 • deltager du i administrationen på kirkegårdskontoret
 • skal du i samarbejde med kirkegårdslederen stå for den daglige drift af kirkegården
 • skal du være med til at videreudvikle den vores smukke kirkegård
 • har du opgaver i forbindelse med begravelser og urnenedsættelser
 • har du kontakt til kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • skal du i samarbejde med kirkegårdslederen stå for personaleledelsen på kirkegården

Vi forestiller os, at du:

 • er jordbrugsteknolog, anlægsgartner eller med lignende gode kvalifikationer. De personlige kvalifikationer og erfaringer vægtes højere end den formelle uddannelse
 • har erfaring med drift af grønne områder, gerne drift af kirkegård
 • har erfaring med maskiner, da ansvaret for maskinparken ligger i stillingen
 • har en veludviklet evne til at prioritere og planlægge
 • er udadvendt, har humor, er ærlig og med god fornemmelse for arbejdets særlige karakter
 • er fortrolig med anvendelse af IT
 • har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne
 • har kendskab til folkekirken

Vi kan tilbyde:

 • et spændende og udfordrende job med afvekslende hverdag
 • en arbejdsplads, der giver mulighed for personlig og faglig udvikling
 • fleksibel arbejdstid, der giver balance mellem arbejds- og privatliv
 • gode kollegaer

Vi vil anbefale, at du besøger kirkegården og danner dig dit eget indtryk af arbejdspladsen.

Kontakt kirkegårdsleder Henrik Lund, henrik@sktnikolai.dk, tlf. 20 74 87 50 for aftale om tid til besøg.

Løn- og ansættelsesvilkår for stillingen reguleres af tjenestemandsloven samt af centralt fastsatte regler om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd på statens og kirkeministeriets område.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til henrik@sktnikolai.dk og svingelsvej@gmail.com     

Ansøgningsfrist:

14. februar 2020 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 8 eller 9.