Kirkegårdsassistent Horsens Kirkegårde

Kirkegårdsassistent - Har du lyst til at være med til at lede Horsens Kirkegårde i fremtiden?
 
Horsens Kirkegårde sætter fokus på at udvikle og vedligeholde kirkegårdene, så de fremstår som smukke grønne oaser i byen med plads til ro og fordybelse og rammer for sorg og minder.
 
Vi søger derfor en kirkegårdsassistent, der ønsker at arbejde med vores grønne teams, hvor du understøtter dine kolleger i deres opgaver ved kirkegården. Horsens Kirkegårde arbejder ud fra selvstyrende teams på baggrund af værdibaseret ledelse. Vi søger en kirkegårdsassistent, der kan binde de tre kirkegårde sammen og bistå teamkoordinatorerne med sparring, støtte og vejledning efter behov. Du vil indgå aktivt i den daglige ledelse i tæt samarbejde med kirkegårdslederen.
 
Hvem er vi?
Det er et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold på en arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling og fleksibel arbejdstid, hvor vi kalder en spade for en spade, men også passer på hinanden, og hvor vi hele tiden har fokus på arbejdsmiljøet. Den sociale del understøttes af jævnlige medarbejdermøder samt møder i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Og flere gange om året afvikles der arrangementer af social karakter for medarbejderne.
 
Horsens Kirkegårde omfatter Nordre Kirkegård på 2,8 ha, Østre Kirkegård på 7,6 ha og Vestre Kirkegård på 14,6 ha, der også har kapel samt krematorium. På Horsens Kirkegårde er vi 27 medarbejdere, der arbejder i teams, og hvor ansvarlighed, dialog, åbenhed, rummelighed og fællesskab er vigtige værdier.
 
Arbejdstiden på kirkegårdene er gennemsnitlig 37 timer om ugen og tilrettelægges således, at der i perioden fra 1. april til 30. september arbejdes 38,5 timer og i perioden 1. oktober til 31. marts arbejdes 35,5 timer pr. uge. Der betales løn for gennemsnitligt 37 timer ugentligt hele året.
 
Kirkegårdsassistent:
Stillingen er en tjenestemandsstilling i lønramme 29, skalatrin 38/42 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Lønnen er pt. ca. 31.200-33.500 kr. pr. måned og pension efter lov om tjenestemandspension.
Som kirkegårdsassistent skal du f.eks.:
 
 • Sammen med kirkegårdslederen have personaleansvaret og stå for den daglige drift af de 3 kirkegårde og krematoriet
 • Understøtte teamkoordinatorerne i deres daglige arbejde
 • Koordinere på tværs af kirkegårdene
 • Deltage i administrativt arbejde på Kirkegårdskontoret 
 • Være med til at videreudvikle den fysiske planlægning af Horsens Kirkegårde
 • Bidrage til et godt arbejdsmiljø
Vi håber, at du har:
 • Erfaring med ledelse og personale
 • Indsigt i driftsstyring af grønne områder, meget gerne på kirkegårde
 • En åben, ærlig og engageret ledelsesstil
 • Flair for prioritering og planlægning
 • Kendskab til folkekirken
Vi er åbne over for flere forskellige profiler. Du kan være jordbrugsteknolog, gartner eller lignende. Vi vægter personlige kvalifikationer og erfaringer højere end formel uddannelse.
 
Nærmere oplysninger kan fås hos kirkegårdsleder Dennis Næser på telefon 4046 7414
 
Ansøgningsfrist 31. oktober 2021.
Der forventes afholdt samtaler 8. november og 22. november 2021.
Mellem første og anden samtale fortages profiltest.
Ansøgning mærkes ”Kirkegårdsassistent” og sendes til: info@horsenskirkegaarde.dk