Gartnerformand til Roskilde Kirkegårde

Har du lyst til at være vores nye medarbejdende gartnerformand på Roskilde Kirkegårde?

Du er: Uddannet anlægsgartner med grøn viden - eller tilsvarende med erfaring i kirkegårdsdrift. Vi tilbyder et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold på en af landets største kirkegårde, hvor faglighed, udvikling og bæredygtig drift er i højsædet. Der er rig mulighed for personlig udvikling, vi har fleksibel arbejdstid, og du vil arbejde sammen med fagligt dygtige kollegaer.

Roskilde Kirkegårde består af 3 kirkegårde - Østre Kirkegård, Gråbrødre Kirkegård og Gammel Vor Frue Kirkegård - med i alt ca. 300 begravelser/urnenedsættelser om året. Samtidig har Roskilde Kirkegårde samarbejdsaftale om drift af 3 eksterne kirkegårde. Kirkegårdslederen har sammen med kirkegårdsudvalget ansvaret for kirkegårdene, og kirkegårdsassistenten og 2 gartnerformænd (hvoraf du måske er den ene) er en del af ledelsen og står for den daglige drift.
Der er 30 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen, heraf 4 i administration.

Det er et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold på en arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling og fleksibel arbejdstid, hvor vi kalder en spade for en spade, men også passer på hinanden, og hvor vi hele tiden har fokus på arbejdsmiljøet. Den sociale del understøttes af jævnlige medarbejdermøder samt møder i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Og flere gange om året afvikles der arrangementer af social karakter for medarbejderne.

Som gartnerformand skal du f.eks.

 • lede og koordinere opgaver på tværs af de grupper som medarbejderne er delt op i
 • tidsregistrering mv.
 • kunne bevare roen og overblikket, når tempoet er højt
 • deltage i opgaverne ifm. begravelser og urnenedsættelser
 • deltage i de gartnerfaglige opgaver på kirkegårdene
 • bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • være indstillet på at deltage i vagtordninger (fx snevagt og gravervagt)

Vi har en forventning til, at du har erfaring med ledelse eller er indstillet på at tilegne dig ledelseskompetencer.

 • har erfaring med driftsstyring af grønne områder
 • har en åben, engageret og ærlig ledelsesstil
 • har flair for planlægning og prioritering
 • at du taler og forstår dansk
 • at du har kørekort kategori B og erfaring med brug af maskiner

Ansættelse sker pr. 1. september 2022 og aflønning efter fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Lønnen udgør for gartnere øvrige land pt. mellem kr. 295.463 – 304.310 årligt + kr. 40.116 kr. årligt for varetagelse af ledelsesopgaver.
Derudover tillæg efter indplacering i kirkegårdens lønsystem jævnfør ”Ny løn”.

Nærmere oplysninger kan fås hos Kirkegårdsassistent Hanne Bek, tlf. 5115 6748 eller mail hb@roskilde-kirkegaarde.dk

Ansøgningsfristen er 6. juni 2022 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.

Ansøgning sendes til 4965fortrolig@sogn.dk att. Hanne Bek