Fagkoordinator til Kirkegårdskontoret i Lyngby-Taarbæk Kommune

Om stillingen
Arealdrift søger en administrativ medarbejder, der i rollen som fagkoordinator på kirkegårdskontoret besidder en høj faglighed, et engagement og en samarbejdsevne, der kan være med til at udvikle og udføre en helhedsorienteret og veldrevet administration. På kirkegårdskontoret er der fokus på at være serviceorienteret i den daglige kontakt med borgere der henvender sig telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse.

Udover de administrative opgaver vil der også være en del praktiske opgaver i forbindelse med højtider samt betjening af bedemænd. De praktiske opgaver varetages hovedsageligt af kontorets kapelbetjent, men omfanget af opgaver nødvendiggør at fagkoordinatoren og øvrigt administrativt personale indgår i dette arbejde ved afløsning i travle perioder samt ved afvikling af ferie. De praktiske kapelbetjent opgaver kræver i høj grad en særlig evne til at indleve sig i brugernes situation med en højtidelighed, værdighed og ikke mindst empati, som er ”dagligdagen” på et kirkegårdskontor.

Kirkegårdskontoret består udover fagkoordinatoren af 3-4 øvrige medarbejdere, og er en del af afdelingen arealdrift, der organisatorisk ligger i Center for Arealer og Ejendomme.

Stillingen indeholder flere hovedopgaver:
 • Administrative opgaver på kirkegårdskontoret hvor løbende indtastning/opdatering i
  kirkegårdssystemet ASK er et helt centralt
 • Salg af gravsteder og vejledning af borgere i valg af gartneriske ydelser til gravsteder, i tæt
  samarbejde med kirkegårdskontorets øvrige administrative medarbejdere
 • Samarbejde og koordinering med andre centre i kommunen især omkring opkrævning af kirkegårds
  indbetalinger og med økonomimedarbejdere i arealdrift afdelingen
 • Indgå i kapelbetjentarbejdet dvs. betjening i forbindelse med højtideligheder, begravelser,
  urnenedsættelser og -modtagelser
 • Diverse administrative ad hoc-opgaver eksempelvis besvarelse af telefon henvendelser

Vi søger en udpræget teamplayer til vores kirkegårdskontor. Fagkoordinatoren har ikke personaleansvar, men vil have ansvar for, at kirkegårdskontoret får planlagt og gennemført opgaverne i det daglige. Fagkoordinatoren refererer, som det øvrige personale på kirkegårdskontoret til afdelingens souschef.

Om dig
Vi søger en fagkoordinator, som
 • har erfaring med arbejdet ved et kirkegårdskontor/kapel
 • har tidligere erfaring med bogføring, gerne kommunal erfaring
 • måske har erfaring med KMD ́s økonomisystem Opus, og meget gerne også med kirkegårds-fagsystemet ”ASK”
 • ønsker at udvide sin viden omkring beplantning og service omkring gravsteder
 • kan lide varierende opgaver og at have flere bolde i luften
 • har en god situationsfornemmelse og er interesseret i at yde en god service både internt og eksternt
 • er ansvarsbevidst og som sikrer, at kontorets samlede opgaveløsning er velfungerende
 • har førerbevis, kategori B.

Du vil blive en del af en travl og udfordrende hverdag, hvor mange forskellige interessenter gør deres forventninger gældende, så det er vigtigt, at du er fleksibel, konstruktiv og imødekommende. Vi har et stort behov for at arbejde meget struktureret og i høj grad dele viden og færdigheder for at blive mere robuste.

Om Center for Arealer og Ejendomme
Center for Arealer og Ejendomme er et tværgående servicecenter med drift, facility management ydelser og anlægsprojekter som kerneopgave. Kerneopgaven sætter fokus på, at Centret medvirker til en veldrevet og attraktiv kommune ud fra service- og helhedsorienteret drift, og en udvikling af kommunens arealer og ejendomme, hvor de nødvendige fysiske rammer er til fælles gavn for alle interessenter. Center for Arealer og Ejendomme beskæftiger ca. 220 medarbejdere, hvoraf de ca. 95 er ansat i Arealdrift. Arealdrift er en af fire afdelinger i Centret og udgør sammen med Ejendomsdrift de udførende dele af Centrets kerneopgaver.
Arealdrift er ansvarlig for udvikling og drift af kommunens grønne områder, kirkegårde og vejarealer. Arealdrift er i gang med en omfattende ”turn around” mod et lagt større fokus på driftseffektivitet,
forretningsfokus samt borgernes og byens behov. Målsætningen er at skabe en service- og forretningskultur, hvor brugerne og borgerne sættes i centrum for den service, som Arealdrift leverer, inden for den økonomiske ramme, der er fastlagt politisk i kommunen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Lyngby-Taarbæk Kommune med nuværende arbejdssted på Lyngby Park Kirkegård, Gyrithe Lemches Vej 9, Kgs. Lyngby. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med mulighed for fleksibilitet via flekstidsordningen. Du skal være klar til at indtræde i afløsning omkring højtideligheder, som ofte afholdes lørdage. Øvrige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende HK overenskomst. Stillingen er med tiltrædelse den 1. august, 2019 eller snarest derefter.

Ansøgningsprocedure
Send ansøgning og CV via nedenstående link senest den 18. juni, 2019 kl. 12.00. Vi planlægger at afholde samtaler i uge 25 og 26. 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingssouschef Søren Mariegaard på telefon 21 25 29 80 eller på mail soerm@ltk.dk. Du kan læse mere om Center for Arealer og Ejendomme på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at fremme mangfoldighed og ligestilling. Derfor opfordres alle uanset alder og etnisk oprindelse til at søge stillingen.