Administrativ medarbejder til Kirkegårdskontoret i Lyngby-Taarbæk Kommune

Om stillingen
På kirkegårdskontoret er der fokus på at være serviceorienteret i den daglige kontakt med borgere og bedemænd, som henvender sig telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse samt at bidrage til et godt samarbejde med enhedens gartnere og specialarbejdere.
De administrative opgaver omfatter især sagshåndtering i Kirkegårdskontorets IT-system, kundebetjening af pårørende vedrørende valg af gravsteder og køb af gravstedsydelser samt aftalestyring for kapel og kirkegårde.
 

Vi søger en administrativ medarbejder, der trives i en hverdag, hvor der er mange bolde i luften. Udover de administrative opgaver vil der også være en del praktiske opgaver i forbindelse med højtider samt betjening af bedemænd. De praktiske opgaver varetages hovedsageligt af kontorets kapelbetjent, men omfanget af opgaver nødvendiggør at det administrative personale indgår i dette arbejde, både som afløser ved ferie og ved spidsbelastninger. De praktiske kapelbetjent opgaver kræver i høj grad en velvilje til at løse opgaven når den opstår, samt særlige evner til at indleve sig i borgerens situation med en højtidelighed, værdighed og ikke mindst empati, som er ”dagligdagen” på et kirkegårdskontor.

Kirkegårdskontoret består af 2-3 øvrige medarbejdere, og er en del af afdelingen Arealdrift, der organisatorisk ligger i Center for Arealer og Ejendomme. Kirkegårdspersonalet refererer til enhedens driftsleder.

Stillingen indeholder primært følgende opgaver:

 • Administrative opgaver på Kirkegårdskontoret hvor løbende indtastning/opdatering i kirkegårdssystemet ASK er helt central
 • Salg af gravsteder og vejledning af borgere i valg af gartneriske ydelser til gravsteder, i tæt samarbejde med enhedens øvrige administrative og udegående medarbejdere
 • Øvrige administrative ad hoc-opgaver eksempelvis besvarelse af telefonhenvendelser og opkrævning af serviceydelser.
 • Afløsning af kapelbetjent i forbindelse med højtideligheder, begravelser, urnenedsættelser og -modtagelser
 • Vi søger en udpræget teamplayer til vores Kirkegårdskontor, som er villig til at gå langt for det tværgående samarbejde samt for helhedsperspektivet

Om dig

Vi søger en administrativ medarbejder, som

 • har flair for brug af IT-systemer, og som gerne vil oplæres i kirkegårds-fagsystemet ”ASK”
 • gerne har erfaring med arbejdet på et kirkegårdskontor, kirkegård og kapel. Det er vigtigt du er bevidst om kapelopgavernes karakter
 • har gartnerisk viden og som kan vejlede ved salg af gartneriske ydelser
 • kan lide varierende opgaver og at have flere bolde i luften. Du skal være indstillet på at løse en bred pallette af opgaver
 • har en god situationsfornemmelse og er interesseret i at yde en god service både internt og eksternt
 • er ansvarsbevidst og medvirker til, at kirkegårdenes samlede opgaveløsning er velfungerende
 • har førerbevis, kategori B

Du vil blive en del af en travl og udfordrende hverdag, hvor mange forskellige interessenter gør deres forventninger gældende, så det er vigtigt, at du er fleksibel, konstruktiv, positiv og imødekommende. Vi har et stort behov for at arbejde meget struktureret og i høj grad dele viden og færdigheder for hele tiden at blive bedre.

Om Center for Arealer og Ejendomme
Center for Arealer og Ejendomme er et tværgående servicecenter med drift, facility management ydelser og anlægsprojekter som kerneopgave. Kerneopgaven sætter fokus på, at Centret medvirker til en veldrevet og attraktiv kommune ud fra service- og helhedsorienteret drift, og en udvikling af kommunens arealer og ejendomme, hvor de nødvendige fysiske rammer er til fælles gavn for alle interessenter. Center for Arealer og Ejendomme beskæftiger ca. 220 medarbejdere, hvoraf ca. 90 er ansat i Arealdrift. Arealdrift er en af seks afdelinger i Centret og udgør sammen med Ejendomsdrift de udførende dele af Centrets kerneopgaver. Arealdrift er ansvarlig for udvikling og drift af kommunens grønne områder, kirkegårde og vejarealer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes i Lyngby-Taarbæk Kommune med nuværende arbejdssted på Lyngby Park Kirkegård, Gyrithe Lemches Vej 9, 2800 Kgs. Lyngby. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt som følger Rådhusets åbningstider (lang torsdag til kl. 17), der er i øvrigt mulighed for fleksibilitet via flekstidsordningen. Du skal sammen med kolleger, deltage ved højtideligheder, som kan afholdes lørdage. Øvrige løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsprocedure
Send ansøgning og CV via dette link senest den 27. juni 2021.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftschef, Anders Melamies på telefon 30 35 62 08 eller på mail andme@ltk.dk. Du kan læse mere om Center for Arealer og Ejendomme på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at fremme mangfoldighed og ligestilling. Derfor opfordres alle uanset alder og etnisk oprindelse til at søge stillingen.

I Lyngby-Taarbæk bliver du del af et stærkt fagligt fællesskab med høje ambitioner i en organisation med ca. 4.000 medarbejdere, der alle arbejder med det fælles mål – at skabe værdi for borgere og erhvervsliv. Vi lægger vægt på god ledelse, trivsel, faglige og personlige udviklingsmuligheder, kreativitet og nytænkning samt balance mellem arbejdsliv og fritidsliv. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejdere hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.