Nyheder

mar. 22, 2020

Cirkulære med frister for regnskab og udmelding af foreløbig driftsramme

"cirkulære om ændring af frister vedrørende udmelding af foreløbige driftsrammer for 2021 og aflevering af regnskab for 2019 i cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v." er offentliggjort på retsinformation.

https://www.retsinformation.dk /Forms/R0710.aspx?id=213532

Frist for aflevering af regnskab 2019: 1. maj 2020
Frist for udmelding af foreløbig driftsramme: 1. maj 2020
Menighedsrådenes frist for at indmelde foreløbigt budget: 15. juni 2020, hvis provstiudvalget ikke vælger at fastsætte en anden frist, som dog senest kan være den 1. juli 2020.