Nyheder

apr 11, 2019

Kirkegårde i udvikling - eksempler og løsninger

Kirkegårdens rolle som attraktiv begravelsesplads er under pres. Tyndere befolkede landsogne og
nye begravelsesønsker udfordrer den nuværende udformning og kan forringe kirkegårdenes
folkelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdi. Det er en udfordring, men også en mulighed for at udvikle kirkegården og dens rolle i lokalmiljøet. På den baggrund tog gruppen bag Kirkegårdskonferencen i 2017 initiativ til at samle eksempler, som kan inspirere menighedsråd, provstiudvalg og medarbejdere til at videreudvikle kirkegårdene.
 

Læs e-bogen her