Nyheder

jun. 6, 2018

Lønregulering i staten pr. 1. april 2018

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 0,80 pct. pr. 1. april 2018.
 
Samtidig sker udmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen udmønter denne gang med 0,33 pct., som tillægges den statslige løn.
 
Procentreguleringen ser herefter ud som følger:
 
Procentregulering  for lønninger pr. 1. april 2018
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten kan herefter beregnes til: 6,9683
 
Procentregulering  for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2018
Siden 1. april 2005, hvor pensionerne i forhold til lønningerne blev reguleret med 1 ekstra procent samt den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012, har reguleringsprocenterne for løn og pension været forskellige.
 
Den nye reguleringsprocent for pensioner kan beregnes til: 41,5242
 
Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at implementeringen af den nye reguleringsprocent samt efterreguleringen, som følge af forsinket anvendelse af af de nye satser, vil ske med lønudbetalingen ultimo juni. Dette gælder lønudbetalinger via SLS, Forsvaret, KMD, Silkeborg Data samt Bluegarden.
 
Til orientering vedhæftes hermed link til Moderniseringsstyrelsen lønoversigt https://modst.dk/media/19644/ lonoversigt_010418_web.pdf

 

Kilde: 

Chefkonsulent Lenette Ahle Alder
Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfælleskab
Niels Hemmingsens Gade 10, 4.
1153 København K
 
Direkte telefon 33768680
Mail: la@skaf-net.dk