Nyheder

jan 31, 2024

Kirkegårdskonferencen 2024

Den levende kirkegård
Kirkegårdens landskab er under forandring. Der skal gøres plads til mere biodiversitet, bedre klimatilpasning, vildere landskabelige udtryk og en mere bæredygtige drift. Også menneskers ønsker til stedet for den sidste hvile er i forandring hen imod naturrum, skovarealer og karakterfulde landskaber.

Mange kirkegårde arbejder allerede med udviklingsplaner, som kan understøtte både biodiversitet, nye landskabsudtryk og en mere økonomisk bæredygtig drift. Ved dette års kirkegårdskonference vil vi dykke ned i viden om og konkrete eksempler på, hvordan kirkegårdens landskab kan udvikles i en mere grøn retning, så der skabes endnu mere liv på kirkegården.

Tilmelding og program