Nyheder

okt. 26, 2023

Infomøde: Bliv faglært med fuld løn

Med støtte fra Bliv Faglært kan arbejdspladser i Folkekirken betale fuld løn til ansatte, der tager en erhvervsuddannelse. Indsatsen støtter også forløb, der leder medarbejderen på vej til at blive faglært.

Indsatsen støtter ansatte på OAO-overenskomst som fx gravere/gravermedhjælpere, gartneriarbejdere og kirketjenere. Støtten omfatter økonomisk tilskud til vikardækning eller lønkompensation på arbejdspladsen.

Informationsmøde d. 21. november 2023

Overenskomstparterne på Folkekirkens område inviterer til et uforpligtende, online informationsmøde, hvor I kan høre mere om den nye indsats Bliv Faglært for OAO-ansatte i staten. Mødet er målrettet medarbejdere, ledere m.fl. i Folkekirken, og bliver afholdt af Kompetencesekretariatet i tidsrummet 14.30 til 15.30.

På mødet kan du høre om:

  • Baggrund for indsatsen
  • Hvilke uddannelser der støttes
  • Retningslinjer for indsatsen
  • Hvilket tilskud, der kan søges
  • Hvordan I søger støtte.

Tilmelding til informationsmøde

Folder