Nyheder

okt. 12, 2023

Webinar om kurser i grøn omstilling

Torsdag den 26. oktober kl. 15.00 inviteres du og alle andre interesserede til webinar om inspirerende kurser i grøn omstilling.

Uddannelse og efteruddannelse spiller en central rolle i den grønne omstilling. Skal vi gøre tingene på nye måder, har vi også brug for at vide hvorfor og hvordan. Ikke mindst er det med til at øge motivationen, når man er udrustet med de rette værktøjer og rette viden til at gå rigtigt til værks.

Bæredygtighed skal nemlig ikke ses som et isoleret område, som vi bare kan lade nogen andre tage sig af. Hvis den grønne omstilling skal kunne bære, også på sigt, er det et vigtigt grundprincip at have med i alle arbejdsgangene og rutinerne i og omkring kirken. Det gælder alt fra rengøring, genanvendelse og affaldssortering til blomster og biodiversitetsindsatser på kirkegården - og det meste derimellem!

Heldigvis findes der rigtig mange gode kurser derude. På dette webinar vil AMU-Fyn fortælle om deres udvalg af spændende kurser inden for grøn omstilling, som er relevante for ansatte i folkekirken - om det er kordegne, kirketjenere, kirkegårdsansatte eller andre. Du vil møde Mikal Petersen, uddannelseskonsulent hos AMU-Fyn, som vil fortælle om det spændende udvalg af kurser og mulighed for lønkompensation.

Du kan læse mere om det her: Kommende webinarer | Folkekirkens Grønne Omstilling (folkekirkensgroenneomstilling.dk)