Nyheder

sep. 9, 2023

Ny udgave af normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde beskriver hvad faget ser som fagmæssigt korrekt anlægsgartnerarbejde. Nu er den kommet i en ny udgave der afløser 2015-udgaven. Det er stadig med det samme navn bortset fra årstallet 2023. Og det er stadig med det officielle tilnavn Nova og det uofficielle ‘anlægsgartnernormerne’.
 
Bortset fra at omslaget er nyt, ligner normerne dem fra 2015, og de handler fortsat alene om anlæg, ikke om drift. Opbygning og layout er også det samme. Men det dækker over mange større og mindre ændringer.
 
Tre eksempler: Inden for plantning er PartnerLandskabs kvalitetsstandard for buske, klatre- og bunddækkeplanter taget med som vejledende reference. Inden for befæstelser hed det før at faldet fra bygninger kunne være 20‰, men op til 25‰ hvor der ikke er tæt belægning. Nu kan faldet sænkes til 15‰ hvor der tæt belægning og ingen kælder. Inden for terrænmure stod der før ikke noget om opmurede brostensmure. Det gør der nu.
 
Nu som før består anlægsgartnernormerne af relevante krav fra andre referencer, f.eks. standarder, erfablade, vejregler og vejledninger. Hvor de ikke rækker, suppleres med andre kilder og praktiske erfaringer. Der skelnes nu som før mellem normer og vejledning.
 
Generelt set er Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde et udgangspunkt for anlægsgartnerens arbejde når der ikke er særlige aftaler om hvordan arbejdet skal udføres. Normerne kan også anvendes som et projektværktøj og som reference for udbudsmateriale, men den er ikke en projekteringsnorm. Den siger f.eks. ikke noget om planteanvendelsen eller om hvilke former og skråninger jorden skal reguleres med.
 
Normer og Vejledning for Anlægsgartnerarbejde er udarbejdet af Danske Anlægsgartneres sekretariat i samarbejde med foreningens erhvervsfaglige udvalg og har været sendt i høring hos udvalgte fagfolk. Publikationen er 10. udgave af Danske Anlægsgartneres faglige normer siden 1962.
 
Kim Tang og Søren Holgersen (red.): Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde. Danske Anlægsgartnere og Forlaget Grønt Miljø 2023. 136 s. 312,50 kr. inklusiv moms. webshop.