Nyheder

sep 1, 2021

Næste generation Digital Post i alle folkekirkens institutioner.

Digitaliseringsstyrelsen udvikler lige nu ”Næste generation Digital Post” (NgDP), som forventes klar til alle myndigheder, borgere m.fl. i Danmark ultimo november 2021.

Overordnet er der tale om en løsning, hvor borgere og myndigheder kan kommunikere sammen. Altså sende til og modtage fra hinanden i et sikkert miljø. Dette har været et ønske længe, men folkekirkens mange myndigheder, har skabt en udfordring i rent praktisk at rulle det ud.

Der er tale om en ny løsning til NemID som kommer til at hedde MitID. Der er tale om sikker post, som vil kunne benyttes via webmail (f.eks. @km.dk), Borger.dk og Virk.dk.

Folkekirkens IT følger parallelt Digitaliseringsstyrelsens program og når det rulles ud vil der være tale om en totalimplementering.

I skrivende stund er der ikke tale om en løsning der kan tilgås fra kirkegårdssystemet.

Med henblik på sikker og tryg implementering i de enkelte institutioner har IT-Følgegruppen støttet at der nedsættes en koordinationsgruppe bestående af repræsentanter fra pastorater, kirkegårde, menighedsråd, provstier, uddannelsesinstitutioner samt fra stiftsadministrationerne.

Koordinationsgruppen skal være bindeled til Folkekirkens IT´s IT-implementering samt sikre kommunikation og forventningsafstemning med baglandet. Det vil sige de enkelte repræsentanter skal sørge for at deres bagland (forening) er orienteret og at evt. ønsker el.lign. formidles tilbage.

For at sikre at kommunikation via NgDP overholder persondata forordningen iværksættes en awareness-kampagne.

Reglerne om beskyttelse af personoplysninger kræver, at mails der indeholder andet end almindelige oplysninger (f.eks. oplysninger om religiøs overbevisning, personnummer, navne-og adressebeskyttelse) fra myndigheder til borgere, skal sendes sikkert, så de ikke falder i de forkerte hænder.

Man kan følge udviklingen af MitID på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside eller under support på det digitale arbejdsbord.