Rapporter, PDF materiale mm.

Ny grænseaftale med FAKK & FDK
FDK´s brev til medlemmerne
Ændret grænsedragning af kirkegårdsledere
Oplysninger om ansatte på Kirkegåden
Aftalen
Mødenotat
Enighedsnotat

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende kirkegårdenes økonomi
Downloade rapporten her

Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning – januar 2008
Download rapporten her

Driftsstyring på kirkegårde
Download folderen her

Praktisk håndbog i kirkegårdsdrift
Download hæftet her

Kvalitetsbeskrivelser for kirkegårde
Download hæftet her

Kostprisbaserede kirkegårdstakster
Beregningsskema
Cikulare takster
Manual
Vejledning
 
Kirkegårde i udvikling - eksempler og løsninger
Download vejledningen her
 
Vejledning om kirkegårdsvedtægter
Download vejledningen her
 
Cirkulære om opslag af stillinger som kirkefunktionær i folkekirken
Download cirkulæret her