Nyttige links

Alt om kirkegårde
www.altomkirkegaarde.dk

Arbejdsmiljøråd
www.kirketrivsel.dk

Arbejdstilsynet
www.at.dk
Her kan bl.a. bestilles et nyhedsbrev

Arbejdsskadestyrelsen
www.ask.dk

Arbejdsulykker
www.arbejdsulykker.dk
Om forebyggelse, sikkerhedskultur, ledelse. m.m.

Branchevejledning om børn og unges arbejde i jordbrugt
www.aof.dk

CO10
www.co10.dk
Statstjenstemændenes Centralorganisation II

Danske Krematoriers Landsforening
www.dkl.dk

Den Nye Kirkebog
www.dnk.dk

Erhvervsskolernes forlag, udgivelse
www.es-c.dk
Sikkerhedsbestemmelse ved arbejde

Find a Grave
www.findagrave.com

Folkekirken
www.folkekirken.dk
Opslagsværk

Foreningen for kirkegårdskultur
www.kirkegaardskultur.dk

Forbrugsforeningen: medlemsskab
Forbrugsforeningens hjemmeside

Kendtes gravsted
www.gravsted.dk

Kirkeministeriet
www.km.dk

Kirkeuddannelser
www.kirkeuddannelse.dk

Kompetencefonden
www.kompetencefonden.km.dk

Kordegneforeningen
www.kordegn.dk

Hvem Hviler Hvor
www.hvemhvilerhvor.dk

Landsforening af menighedsråd
www.menighedsraad.d

Nordiske foreninger
www.nfkk.eu

PFA-Helbredssikring
Læs om helbredssikringen her
Folderen om PFA Helbredssikring her
Tilmeldingsskemaet

Seniorpraksis
www.seniorpraksis.dk

SKAFF
www.skaf-net.dk

Statens center for kompetence og kvalitetsudvikling
www.sckk.dk

Stifterne
Stifterne

Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk
Rygepolitik mv.

Svensk kirkegårdskultur
www.reijer.se

Udviklingsplaner for kirkegårde
http://ign.ku.dk/udviklingsplaner-kirkegaarde/