Litteratur

 

Vest for paradis - Begravelsespladsernes natur
Forfatter: Johan Fjord Jensen
Forlag: Gyldendal
ISBN nr.: 87-02-00992-7
År: 2002

Assistens 250
Redigeret af Stine Helweg og Marianne Linnée Nielsen
Indbundet bog, 1040 sider, Illustreret i farver
ISBN nr. 9788799414703
år: 2011

Midt i verden i 25 år
Forfatter: Anne-Louise Sommer, Lone Hvass og Ida Munk m.fl.
Indbundet bog, 248 sider, Illustreret.
ISBN nr. 9788790031091
udgivet af Kulturcentret Assistens.
år: 2010 

De Dødes Haver (Den moderne storbykirkegård)
Forfatter: Anne-Louise Sommer
Forlag: Syddansk Universitetsforlag, Campusvej 55, 5230 Odense M. fax 66 15 81 26
ISBN nr.: 87-7838-720-5
År: 2003

Nye Gravminder
Forfatter: Karin Kryger
Forlag: Foreningen for Kirkegårdskultur
ISBN nr.: 87-98412-0-9
År: 1992

Den sidste have
Forfatter: Tabita Wulff
Forlag: Thanning & Appel
ISBN nr.: 87-413-6355-8
År: 2000

Sommer efter Anemone
Forfatter: Erik Møller
Forlag: Aschehoug Dansk Forlag A/S
ISBN nr.: 87-11-16004-6
År: 1999

Middelalderens Kirkegårde, arkæologi og antropologi – indsigt og udsyn
Forfatter: Nordisk seminar 2-5 juni 1999 Ribe, Danmark
Forlag: Hikuin, Moesgård
ISBN nr.: 87-90814-12-6
År: 1999

Allegori og Borgerdyd, studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820
Forfatter: Karin Kryger
Udgiver: Christian Ejlers´ Forlag
ISBN nr.: 87-7241-534-7
År: 1985

Kirkegårdshåndbog
Forfatter: Johannes Trolle
Forlag: G.E.C GADs Forlag
ISBN nr.: ukendt
År: MCMXXXIII

Den Danske Kirkegård og dens problemer
Forfatter: J. Exner
Forlag: Foreningen for Kirkegårdskultur
ISBN nr.: ukendt
År: 1961

Kirkegårdes anlæg og drift
Forfatter: Emil Bøttiger
Forlag: Gyldendal
ISBN nr.: Ukendt
År: 1950

Livshjælp
Forlag: Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer
ISBN nr.: 87-9807-916-6
År: 1993

Hvem ligger hvor, ture på Københavnske kirkegårde
Forfatter: Hans Larsen og Anders-Peter Mathiasen
Forlag: Politikens Forlag
ISBN nr.: 87-567-5840-0
År: 2001

Kyrogårdens gröna kulturav
Redaktör: Eivor Bucht
Forlag: Movium
ISBN nr.: 91-576-4608-2
År: 1992

Samarbejde i folkekirken en vejledning for menighedsråd og ansatte
Udgiver: Kirkeministeriet
ISBN nr.: 87-987823-3-9
År: 2000

Seniorpolitik på kryds og tværs – om at være ældre medarbejder på kirkegårde
Tekst: Per Mertz kommunikation
Udgiver: Foreningen af Danske Kirkegårdsleder og Specialarbejderforbundet
ISBN nr.: 87-990269-0-2
År: 2004

Arbejdsmiljø i folkekirken, en vejledning for menighedsråd og medarbejdere i Folkekirken
Udgiver: Kirkeministeriet
ISBN nr. : 87-984220-8-1
År: 1997

Kirkegården begravelsesplads for alle, en vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og begravelsesmyndigheder.
Udgiver: Kirkeministeriet
ISBN nr. : 87-984220-5-7
År: 1996

Kirkegårdsvedtægter, en vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og begravelsesmyndigheder.
Udgiver: Kirkeministeriet
ISBN nr. : 87-984220-4-9
År: 1996

Medarbejder udviklingssamtaler, en vejledning for menighedsråd & ansatte
Udgiver: Kirkeministeriet
ISBN nr. : 87-989543-1-8
År: 2003

Kirker og kirkegårde, en vejledning for menighedsråd & ansatte
Udgiver: Kirkeministeriet
ISBN nr. : 87-987823-5-5
År: 2001

Folkekirkens personale
Forfatter: Steffen Brunés
Udgiver: Nyt Juridisk Forlag
ISBN nr.: 87-89319-57-5
År: 2001

Personalepolitik i Folkekirken, en vejledning for menighedsråd & ansatte
Udgiver: Kirkeministeriet
ISBN nr. : 87-987823-9-8
År: 2001

Garnisons kirkegård. Historiske indtryk og kirkegårdskunst
Forfatter: Peter Olesen, Eva de la Fuente Pedersen, Jesper Gram-Andersen
og Gitte Kjær
Redaktion: Hans Henning Jørgensen og Klaus Frederiksen
Udgiver: Garnisons Sogns Menighedsråd.
ISBN nr.: 87-987085-0-3
År: 1998

Helsingør kirkegård
Redaktion: Lars Bjørn Madsen og Kenno Pedersen
Udgiver: Helsingør kirkegård og Helsingør museumsforening
ISBN nr.: 87-89120-07-8
År: 1990

Hørsholm kirkegård 1807-2007
Udgiver: Hørsholm kirkegårdsbestyrelse
ISBN nr.: 978-87-992168-0-2
År: 2007

"Til Jord skal du blive" – Dødens og begravelsens kulturhistorie i Danmark 1780 – 1990
Forfatter.: Birgitte Kragh
Skrifter udgivet af Museumsrådet for Sønderjyllands Amt ISSN 0104-0488
ISBN 87-7486-537-4
År : 2003