PFA Helbredssikring

PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed
for at blive behandlet hurtigt på hospitaler, klinikker og hos speciallæger.

Sygdom er altid ubehageligt for den, der bliver ramt, men ofte går det også ud over familie, venner og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med undersøgelse og behandling. Med PFA Helbredssikring får du mulighed for hurtig behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger.

Kontakt PFA, hvis du bliver syg eller får en skade, så hjælper vi dig videre, så du hurtigt kan genoptage din hverdag.

Hvad dækker din helbredssikring?

 • Behandling, operation, forundersøgelse og efterkontrol på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger
 • Afvænning fra misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler
 • Psykiater
 • Kiropraktor og fysioterapeut
 • Akupunktur
 • Diætist
 • Psykolog, herunder akut krisehjælp
 • Medicin
 • Genoptræning
 • Rekreationsophold
 • Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske.

Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de
samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. I dine forsikringsbetingelser kan du læse mere om, hvordan du er dækket.

Hvad dækker din helbredssikring eksempelvis ikke?

 • Kroniske sygdomme, som er opstået, før du fik PFA Helbredssikring
 • Kosmetiske operationer
 • Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
 • Behandling af barnløshed, følger af graviditet og fødsel
 • Sygetransport, herunder ledsagertransport
 • Akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestuesituationer).
 • Behandlingsbehov, der er opstået, før du fik PFA Helbredssikring

Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, du bliver omfattet af helbredssikringen, dog skal behovet for behandlingen være opstået i forsikringstiden. Hvis du har tilmeldt dig en frivillig helbredssikring, skal du imidlertid være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf, først bliver dækket, to år efter at du har tilmeldt dig.

PFA Helbredssikring koster 1.632,00 kr. og 1.512,00 for ægtefælle/samlever om året i 2018.

PFA Helbredssikring til din partner
Din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan også købe en helbredssikring til samme pris som dig.

Du og din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan benytte mulighederne for undersøgelse og behandling etc. allerede fra den dag, I bliver omfattet af helbredssikringen.

Du/I skal imidlertid være opmærksomme på, at eksisterende sygdomme og sygdomme, der er opstået som følge heraf, først bliver dækket efter to år.

Hvornår kan du tilmelde dig?
Du og din ægtefælle, samlever eller registrerede partner kan tilmelde jer PFA Helbredssikring, hvis I er under 65 år.
Helbredssikringen udløber automatisk, når du/I fylder 65 år.

Læs mere på PFA

Send tilmeldingen til:
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Sekretariatet
Springbakken 1
9230 Svenstrup J.

Dovnload tilmeldingsskemaet her