Stresshåndtering og positiv psykologi

Underviser er konsulent og coach Anni Kirk. Kurset henvender sig bredt til samtlige branche områder. I løbet af de 3 undervisningsdage, vil følgende emner blive behandlet:

Dag 1
Præsentation af program, instruktør og deltagere
Formål med kurset - herunder arbejdsform
Introduktion til stress

 • Hvad er stress?
 • Symptomer på stress.
 • Hvornår er stress farligt?
 • Hvordan undgår vi stress – og hvad kan vi helt konkret gøre, når vi føler os stressede og gerne vil have overskud i stedet?
 • Hvad skal der til for at vi får balance i livet?

Stress på arbejdspladsen

 • Hvilke faktorer skaber stress på arbejdspladsen – og hvad kan man som leder gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø
 • Lederens rolle når en medarbejder er stresset

Refleksion over situationen på egen arbejdsplads


Dag 2
Godmorgen – refleksion, spørgsmål og tanker i.f.t. dag 1
Eksempel på meditation
Prioritering og planlægning
 • Lær at kende forskel på haster og vigtigt.
 • Dags- og ugeplan.
 • Liste over opgaver – hvordan.
 • Forventningsafstemning.
Diverse værktøjer til at forebygge og afhjælpe stress.
 • Fra reaktiv til proaktiv.
 • Få styr på tankerne.
 • Ikke at have tid eller ikke at tage tid.
 • Når du siger ja, siger du samtidig nej.
 • ”Pyt”, ”jeg skal lige”, ”plejer”.
Overvejelser over eget stressniveau samt evt. handleplan           

Introduktion til Positiv Psykologi
 • Historie og ophavsmand.
 • Hvad er Positiv Psykologi.
 • Positiv Psykologi contra traditionel Psykologi.
 • Hvad kan vi bruge det til.

Fem elementer i trivsel/lykke

Positive emotioner
 • Engagement
 • Mening
 • Præstation
 • Relationer
Fokus på positive emotioner – det behagelige liv
 • Taknemmelighed
 • Venlighed
 • Sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd.
Fokus på engagement - det engagerede liv
 • Styrker og vigtigheden af at bruge sine styrker
Arbejde med styrkekort samt resultat af test


Dag 3
Godmorgen – refleksion
Eksempel på meditation
Arbejdet med styrker fortsættes
Flow – hvorfor er det vigtigt, og hvordan opnår vi det?

Fokus på mening – det meningsfulde liv

 • Mening i livet – mening i arbejdslivet
 • Hvordan kan jeg som leder hjælpe medarbejdere til at finde frem til deres motivation/indre drivkraft i.f.m. stress, udbrændthed m.v.

Stressrelateret vækst

 • Hvad skal der til, for at vi udvikler os og bliver stærkere af modgang?
Positiv psykologi på arbejdspladsen
Personlig plan og indsatsområder
Evaluering og afslutning
 
Praktiske oplysninger:
Tid og sted:
Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt noget kursus.
 
Pris:
Pris for deltagelse Kr. 8.200,00 inkl. moms. Tilmelding er bindende. Der kan foretages afmelding mod betaling af afmeldingsgebyr kr. 500,00 indtil 6 uger før kursets første dag. Herefter betales den fulde pris.
 
Tilmelding:
Ønsker du at tilmelde dig kursuset, komme på venteliste eller har du et spørgsmål så kan du kontakte vores kursusledere på kursus@danskekirkegaarde.dk eller på telefon: Uffe Standberg Larsen 53837950, Tommy Nilsson 23453556.