Overgartner søges til Nykøbing Falster Sogn

Vores overgartner fratræder sit job pga. avancement til en anden stilling. Stillingen som overgartner i Nykøbing F. Sogn er således ledig til besættelse pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter.

Overgartneren varetager den daglige drift og ledelse af sognets 2 kirkegårde (9 og 3,5 ha). Der er ansat ca. 14 gartnere / gartneriarbejdere.  Kirkegårdene står desuden bl.a. for vedligeholdelsen af arealerne omkring kirkerne.

Vi søger en overgartner med stærke kompetencer og erfaring inden for personaleledelse og økonomistyring samt drift af grønne områder.  Overgartneren refererer til og indgår generelt i et tæt samarbejde med administrationschefen - herunder omkring budgetlægning. Vi lægger vægt på, at ansøgere har interesse i moderne kirkegårdsdrift og har lyst og evne til at videreudvikle arbejdsgange og metoder med henblik på at sikre en fortsat effektivisering og optimering af kirkegårdenes drift. Den uddannelsesmæssige baggrund kan være have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, hortonom, jordbrugsteknolog eller lignende.

Nykøbing F Sogns kirkegårde har en høj vedligeholdelsesstandard. Overgartneren forventes at have blik for at kunne planlægge og prioritere, således at balancen mellem kvalitet og effektiv drift sikres. Ansøgere skal være i besiddelse af gode samarbejdsevner, men samtidig være i stand til i det daglige at vise vejen, skære igennem og træffe beslutninger. Overgartneren forventes at være en loyal samarbejds- og sparringspartner over for såvel den politiske som den administrative ledelse.

Vi lægger vægt på at betjeningen af kirkegårdenes brugere sker på en optimal og professionel måde.  I relation hertil kan det komme på tale, at overgartneren fx skal medvirke ved begravelser i ’mørkt tøj’.

Vi tilbyder et selvstændigt job med et alsidigt ansvarsområde. Der vil være gode muligheder for at være med til at præge udviklingen af fremtidens kirkegårde, og vi ser gerne, at ansøgere har ideer og visioner.

Stillingen er en tjenestemandsstilling (kirkegårdsassistent) i lønramme 30. Ansættelsesområdet er folkekirken.  Tjenestestedet er pt. Nykøbing F Sogns lokaliteter, men ansøgere skal være indstillet på, at der på sigt kan blive tale om samarbejde med andre kirkegårde.  Der vil skulle rekvireres en straffeattest af den ansøger, som påtænkes ansat i stillingen.

Yderligere oplysninger: Administrationschef Lone Bang Christensen, tlf. 43 58 34 00 / 21 43 71 53 eller www.nykfsogn.dk.

Ansøgning bilagt CV og relevante bilag sendes til
Nykøbing F Sogn, Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F eller 7578fortrolig@sogn.dk.
Ansøgningsfrist: 15. maj 2015.