Kirkegårdsleder søges til Alderslyst Kirkegård

Stillingen som kirkegårdsleder ved Alderslyst kirke, Silkeborg Provsti, er ledig til besættelse 1. juli 2017 eller snarest derefter. Stillingen er en tjenestemandsstilling i lønramme 31 for tjenestemænd i stat og folkekirke.

Vi søger en dygtig og engageret faguddannet gartner, hortonom eller lignende, som har betydelig erfaring med personalepleje og ledelse Kirkegårdslederen skal have evner og vilje til at udvikle driften af kirkegården for derigennem at sikre den mest lønsomme og bedste betjening af kirkegårdens brugere. Derfor skal kirkegårdslederen også have sans for driftsøkonomi.
Kirkegårdslederen er ansvarlig for kirkegårdens drift, ren- og vedligehold.
Kirkegårdslederen omsætter områdets love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger til god praksis på kirkegården og i kirkegårdens administration.
Kirkegårdslederen forestår i samarbejde med menighedsrådet personalepolitiske og administrative opgaver, herunder ansættelser, afskedigelser, lønforhandlinger, MUS, APV m.v. i henhold til gældende regler og overenskomster.

Vi forventer at du:

  • kan dokumentere betydelig ledelseserfaring
  • kan dokumentere erfaring inden for drift og økonomi
  • kan sikre et positivt arbejdsmiljø, såvel psykisk som fysisk
  • er fortrolig med IT og IT systemer
  • er en loyal og dygtig sparringspartner for menighedsrådet og kirkens øvrige personale
  • har interesse for kirkens liv og arbejde

Alderslyst Kirkegård har ca. 6000 begravelsespladser.
Kirkegården har 6-13 ansatte, og der er desuden ansat en kontorassistent.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Alderslyst Menighedsråd Niels Lauritsen tlf. 23350403 eller formanden for kirkegårdsudvalget, Frederik Rasmussen tlf. 40274881.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 8019fortrolig@sogn.dk
Ansøgningsfristen er 6.juni 2017 kl. 18.00
Der vil blive indhentet referencer.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 24.