Kirkegårdsleder til Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre

Vores nyansatte kirkegårdsleder har fået en større stilling ved en anden kirkegård. Stillingen som kirkegårdsleder ved Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er derfor ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 – eller efter nærmere aftale.
 
Stillingen er en tjenestemandsstilling på kvote 100%. Stillingen er indplaceret i lønramme 35.
 
Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre består af Hvidovre kirkegård og Risbjerg kirkegård. Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er en selvstændig organisation, der bestyres af en kirkegårdsbestyrelse bestående af menighedsrådsmedlemmer fra Hvidovres 4 sogne.
 
Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre indgår pt. i et administrativt forsøg under Kirkeministeriet. Dette indebærer, at der direkte modtages kirkelig ligning og aflægges selvstændige budgetter og regnskaber.
 
Kirkegårdslederen er leder for begge kirkegårde og refererer direkte til kirkegårdsbestyrelsen. Der er pt. ansat 13 personer til det gartneriske arbejde og 2 kontormedarbejdere til det administrative.
 
Hvidovre kirkegård er en traditionel gammel kirkegård med kirke indenfor kirkegårdsmurene. Selve kirken bestyres af Hvidovre menighedsråd.
 
Risbjerg Kirkegård er en nyere forstadskirkegård med kirkegårdskapel. Både kirkegård og kapel bestyres af kirkegårdsbestyrelsen.
 
Ved udvælgelsen af ansøgere vil der blive lagt vægt på:
  • Relevant faglig uddannelse. Alt andet lige vil ansøgere med uddannelse som hortonom blive foretrukket.
  • Kendskab til og praktisk erfaring med kirkegårdsdrift, herunder gartnermæssige, landskabstekniske og administrative opgaver.
  • Kendskab til Folkekirken og den folkekirkelige arbejdsplads.
  • Ledelsesmæssige kvalifikationer og erfaringer - herunder arbejdsmiljøarbejde.
  • Gode samarbejdsevner.
  • Solidt kendskab til IT.
Til ansættelsessamtalerne vil de udvalgte ansøgere blandt andet blive anmodet om at fremlægge deres visioner for varetagelse af denne stilling.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsbestyrelsens formand Børge Grøn-Iversen, tlf. 4095 7360. Der kan eventuelt aftales en nærmere forevisning af kirkegårdene.
 
Se tillige Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovres hjemmeside www.fkih.dk. Her kan blandt andet hentes Vedtægt for Bestyrelse af Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre.
 
Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til kirkegårdenes officielle mailadresse: 4939@sogn.dk
 
Ansøgningsfrist: den 6. november 2018, inden kl. 12.00.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 20. november 2018.