Kirkegårdsleder søges til Vejgaard Kirkegård

Da vores kirkegårdsleder gennem 23 år har valgt at gå på pension søger vi en ny.
 
Stillingen er en fuldtids tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 30, tilknyttet et månedligt administationstillæg. 
Stillingen ønskes besat 1. november eller snarest derefter.
 
Vejgaard Kirkegård ligger smukt i bydelen Vejgaard i Aalborg, og er den eneste ikke-kommunale kirkegård i Budolfi provsti. Der er 3.310 gravsteder og hele kirkegården er i 2018 blevet kortlagt i samarbejde med en landskabsarkitekt. Vi søger en dygtig, engageret og visionær kirkegårdsleder, der har mod på at udvikle Vejgaard Kirkegård i samarbejde med menighedsrådet. Vejgaard sogn har 22 ansatte, hvoraf de 8 er ansat på kirkegården.
 
Vi forventer at du har en relevant faglig uddannelse og praktisk erfaring fra det grønne område.
 
 • Har erfaring med kirkegårdsdrift med særlig vægt på de administrative opgaver
 • Er en stærk personaleleder med fokus på arbejdsmiljøet
 • Er visionær, idérig og udviklingsorienteret
 • Har kendskab til økonomi, herunder fakturering, budget og regnskab
 • Har flair for IT, herunder Office-pakken og Brandsoft  
 • Har erfaring med udvikling og nytænkning af kirkegårde
 • Har kendskab til og interesse for forholdene omkring folkekirken
 • Kan omgås mennesker i alle livssituationer
 • Har gode lederevner i form af en motiverende og klar ledelsesstil
 • Prioriterer samarbejdet med menighedsrådet og alle kolleger på tværs af faggrænser
Vi tilbyder dig:
 
 • En velholdt og velbesøgt kirkegård
 • Eget kontor i et aktivt hus
 • Positive og ansvarsbevidste kolleger og et godt arbejdsmiljø
 • Tæt sparring med kirkens daglige leder - du bliver en del af kirkens Ledernetværk
 • Et engageret, udviklingsorienteret og handlekraftigt menighedsråd
 • Tværfaglig koordinering
 • Gode muligheder for efteruddannelse og kompetenceudvikling
Send din ansøgning med relevante bilag til menighedsrådets fortrolige postkasse: 8372fortrolig@sogn.dk
 
Yderligere oplysninger om stillingen og Vejgaard sogn kan fås ved henvendelse efter kl. 15 til:
Formand Jens Noe på tlf. 22 95 18 69 eller
Kontaktperson Thea Vest på tlf. 29 76 48 07
 
Ansøgningsfrist søndag den 2. september 2018
Ansættelsessamtale forventes afholdt mandag den 17. september 2018
 
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
Ansættelsen sker på prøve i henhold til den til enhver tid gældende tjenestemandslov samt i henhold til Kirkeministeriets til enhver tid gældende regler om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer.
 
Se yderligere oplysninger om Vejgaard sogn på www.vejgaardsogn.dk