Sekretariatet

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Springbakken 1, 9230 Svenstrup J.  
Tlf: 60535900
 
Du kan kontakte sekretariatet her:
kontor@danskekirkegaarde.dk
 
Sekretariatet udsender kontingent-opkrævninger, indmeldelse af nye medlemmer, medlemslister, lønoversigter og varetager de bogholderimæssige opgaver i forbindelse med foreningens regnskab.