Sekretariatet

Hørsholm Kirkegård
Kirkegårdsvej 1
2970 Hørsholm

Vagn Andersen, Hørsholm Kirkegård: 45 86 05 84
Winnie Pedersen, Hørsholm Kirkegård: 45 86 05 84

Sekretariatet udsender kontingent-opkrævninger, indmeldelse af nye medlemmer, medlemslister, lønoversigter og varetager de bogholderimæssige opgaver i forbindelse med foreningens regnskab.

Du kan e-maile til sekretatiatet her
kontor@danskekirkegaarde.dk