Bestyrelsen

Bestyrelse adresser Opgaver
Jens Zorn Thorsen
Vejle Kirkegårde 
Tlf.: 29418691

 

Formand, ledelsen af FDK´s bestyrelse, 
overenskomstforhandlingerne, FDK´s respektive kontakt til Kirkeministeriet,
CO10 og FDK´s repræsentative ansigt udadtil. Besvare spørgsmål om tjenstlige sager.
John W. Hinze 
Brønderslev Kirkegård kontor@danskekirkegaarde.dk
Tlf.: 60535900

Ansvar for sekretariatet, FDK´s hjemmeside og kartotek, opsøger nye medlemmer, samt spørgsmål om tjenstlige sager. 

Udvalget for kirkegårdskonferencen.

Henning Lektonen,
Roskilde Kirkegårde
hl@roskild-kirkegaarde.dk
Tlf.: 46350890

 

Kasserer, har det politiske ansvar for budget og regnskab. Tager sig af spørgsmål omkring Gruppeliv, Udvalget for kirkegårdskonferencen.
FDK´s kontakt til Grønt Miljø, Turudvalget.

Jesper Sjøberg Larsen
Glostrup Kirkegårde
jl@glostrupkirkegaarde.dk
Tlf.: 43613310
Bestyrelsesmedlem, ad-hoc opgaver. 
Rikke Nørulf
Brande kirkegårde
brandekirkegaarde@mail.dk
Tlf.: 97180240
Næstformand, ad-hoc opgaver, FDK´s arkiv. Årsmødekoordinator, turudvalg.
Trine Klink Raunkjær,
Viby J. kirkegård
tkr@vibykirke.dk
Tlf.: 86141879
Bestyrelsesmedlem, ad-hoc opgaver, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Sekretær.
Kursusleder.
Søren Trab Christensen
Nykøbing Mors kirkegård
nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk
Tlf.: 97720864
Bestyrelsesmedlem, ad-hoc opgaver.

Repræsentant i Folkekirkens brancheudvalg

 

Medlemmer med specialopgaver for foreningen
Dick Kreinøe,
Gladsaxe Kirkegård
dk@gladsaxekirkegaard.dk
Tlf.: 39677008
Revisor for FDK
Kaj Beck Hansen
Sønderborg Østre Kirkegård
kbh@christians-sogns-kirkegaard.dk
Tlf.: 74423656
Suppleant til FDK´s bestyrelse
Uffe Strandberg Larsen
Taastrup Nykirke kirkegård
uffe@taastrupnykirke.dk
Tlf.: 70100216 / 30787950
Kursusleder, Suppleant til FDK´s bestyrelse.
Lene Halkjær Jensen
Humlebæk kirkegårde
lene.bladet@mail.dk
Tlf.: 26247228
Redaktør, »Kirkegården«
Tommy Christensen
Svendborg kirkegårde
Tlf.: 62210533
Revisor for FDK
Christian Spure Hansen
Nivå og Karlebo kirkegårde
Tlf.: 49147121
Revisor suppleant
Tommy Nilsson
Herstedvester kirkegårde
tn@herstedvesterkirke.dk
Tlf.: 21771472
 Kursusleder
Birgit Møller Bach,
Varde Kirkegårde 
bmb@vakg.dk
Tlf.: 75220844
FDK´s repræsentant i PartnerLandskab.