Bestyrelsen

Bestyrelse adresser Opgaver
Klaus Frederiksen,
Garnisons Kirkegård
Klaus@garnisonskirkegaard.dk
35 42 79 51
Formand, ledelsen af FDK´s bestyrelse, Nordisk ordförande,
overenskomstforhandlingerne, FDK´s respektive kontakt til Kirkeministeriet,
CO10 og FDK´s repræsentative ansigt udadtil. Besvare spørgsmål om tjenstlige sager.
Vagn Andersen,
Hørsholm Kirkegård
vagn@hoersholmkirkegaard.dk
45 86 05 84
Ansvar for sekretariatet, FDK´s hjemmeside og kartotek, opsøger nye medlemmer, kursusleder, årsmødekoordinator, samt spørgsmål om tjenstlige sager. Turudvalget.
Henning Lektonen,
Roskilde Kirkegårde
hl@roskild-kirkegaarde.dk
4
6 35 08 90
Kasserer, har det politiske ansvar for budget og regnskab. Tager sig af spørgsmål omkring Gruppeliv, Udvalget for kirkegårdskonferencen.
FDK´s kontakt til Grønt Miljø, Turudvalget.

Jesper Sjøberg Larsen
Glostrup Kirkegårde
jl@glostrupkirkegaarde.dk
43 61 33 10

Bestyrelsesmedlem, ad-hoc opgaver. 
Rikke Nørulf
Brande kirkegårde
brandekirkegaarde@mail.dk
97 18 02 40
Næstformand, ad-hoc opgaver, FDK´s arkiv. Årsmødekoordinator.

Trine Klink Raunkjær,
Viby J. kirkegård
tkr@vibykirke.dk
86 14 18 79

Bestyrelsesmedlem, ad-hoc opgaver, Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Sekretær.
Kursusleder.
John W. Hinze,
Brønderselv kirkegård
brslevkirkegaard@mail.dk
9
8 82 18 72
Bestyrelsesmedlem, ad-hoc opgaver.

Udvalget for kirkegårdskonferencen.

 

Medlemmer med specialopgaver for foreningen
Dick Kreinøe,
Gladsaxe Kirkegård
dk@gladsaxekirkegaard.dk
39 67 70 08
Kursusleder, temadage, revisor for FDK
Kaj Beck Hansen
Sønderborg Østre Kirkegård
kbh@christians-sogns-kirkegaard.dk
74 42 36 56
Suppleant til FDK´s bestyrelse
Søren Trab Christensen
Nykøbing Mors kirkegård
nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk
97 72 08 64

Suppleant til FDK´s bestyrelse

Repræsentant i Folkekirkens brancheudvalg

Lene Halkjær Jensen
Humlebæk kirkegårde
lene.bladet@mail.dk
2
6 24 72 28

Redaktør, »Kirkegården«

Tommy Christensen
Svendborg kirkegårde
62 21 05 33

Revisor for FDK

Christian Spure Hansen
Nivå og Karlebo kirkegårde
49 14 71 21

Revisor suppleant
   
Birgit Møller Bach,
Varde Kirkegårde 
bmb@vakg.dk
7
5 22 08 44
FDK´s repræsentant i PartnerLandskab.
Uffe Strandberg Larsen
Taastrup Ny kirkegård
uffe@taastrupnykirke.dk
70 10 02 16
Kursusleder