St. Heddinge Kirkegård

Hjemmeside
Sigerslevvej 7 - 4660 St. Heddinge
Tlf. 40 21 57 88 - Fax 56 50 34 26

Kirkegaarden@storeheddingekirke.dk

Kirkegårdsleder Majanita Hansen

Beliggende i Store Heddinge Sogn - Tryggevælde Provsti - Roskilde Stift

St. Heddinge kirkegård
St. Heddinge gl. kirkegård

                                                                                                                             St. Heddinge Kirke