Næstved Kirkegårde

 

Hjemmeside 
Østre Kapelvej 10 - 4700 Næstved
Tlf. 55 78 05 00 - Fax 55 78 05 05
kontor@naestvedkirkegaarde.dk

Kirkegårdsleder Benny Karlson

Beliggende i Næstved provsti - Roskilde stift
Kirkegårdene dækker sognene: Næstved Sct. Peders,
Næstved Sct. Mortens og Næstved Skt. Jørgens.

Østre kirkegård - Østre Kapelvej 10 - 4700 Næstved  
Gamle Kirkegård -
Beliggende, Præstøvej

                                                                                                              Næstved Østre kirkegård

                                                                                                                 Næstved Gamle kirkegård