Korsør Kirkegård

Kjærsvej 2 - 4220 Korsør
Tlf. 58 37 29 40 - Fax 58 35 10 54

Kirkegårdsleder Anne Borggaard
info@korsoerkirkegaard.dk

Beliggende i Korsør-Slagelse provsti - Roskilde stift
Skt. Povls og Halskovs sogne