Helsingør Kirkegård

Hjemmeside 
Møllebakken 5, Postboks 101 - 3000 Helsingør
Tlf. 49 21 05 89 - Fax 49 21 09 01

kirkegårdsleder Kjeld Per Christiansen

kjc@helkgd.dk

Beliggende i Helsingør Domprovsti - Helsingør stift
Sct. Olai, Sct. Mariæ, Vestervang og Sthens sogne

                                                                                                                              Helsingør Kirkegård