Gjellerup Kirkegård

Hjemmeside
Kirkebyvej 15 - Gjellerup - 7400 Herning
Tlf: 97 11 60 33
(11.00-12.00)

Kirkegårdsleder Christian Hougaard

 chha@km.dk

Beliggende i Herning Søndre provsti - Viborg Stift
Kirkegården dækker Gjellerup Sogn.

                                                                                                                  Gjellerup kirkegård