Kirkegårdsleder

En fuldtidsstilling som kirkegårdsleder ved Ballerup Sogn er ledig til besættelse snarest muligt.

Ballerup Sogn er et større sogn med ca. 14.000 indbyggere. Der er ca. 30 ansatte i Ballerup sogn.

Vi forventer, at du:

 • Har en faglig uddannelse som gartner eller anden uddannelse, som Kirkeministeriet kan godkende som svarende dertil i forhold til såvel teoretisk som praktisk kunnen. Ansøgere, der har uddannelse som hortonom eller med tilsvarende uddannelse eller fagligt niveau, vil blive foretrukket.
 • Du har ledelseserfaring.
 • Det forventes, at du kan dokumentere budget- og regnskabserfaring.
 • Er habil it-bruger, gerne med kendskab til BRANDSOFT-systemet.

Vi kan tilbyde:

 • gode kolleger og et initiativrigt menighedsråd
 • en arbejdsplads i gode fysiske rammer.
 • et sted med et aktivt og varieret kirke liv for borgere i alle aldre – se mere på www.ballerup-sogn.dk

Du skal varetage følgende opgaver:

 • Du er ansvarlig for den daglige drift og udvikling af Ballerup kirkes kirkegård og Skovvejskirkens kirkegård og et krematorium.
 • Du har personaleledelse af gartnere, krematoriemedarbejdere og kontorfunktionærer.
 • Du er opdateret om gældende lovgivning for området.
 • Du er sekretær for Kirkegårdsudvalget, som fremfører forslag til beslutning i Menighedsrådet. Kirkegårdslederen deltager som faglig person i menighedsrådsmøderne.

Ansættelse sker ved Ballerup Sogns Menighedsråd. Kirkegårdslederen har kontor i Skovvejskirken, Digterparken 1, 2750 Ballerup.

Ansættelse sker på tjenestemandslignende lønnede vilkår med 3 måneders prøvetid.

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Stillingen er klassificeret i lønramme 35, skalatrin 48. Lønnen udgør p.t. 37.850,50 kr. pr. måned plus pension. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Ebbe Truels Jensen på telefonnummer 27 24 00 66 eller mail job@ballerup-sogn.dk. Stillingsbeskrivelsen kan ses på www.ballerup-sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til job@ballerup-sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. februar 2017

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 9. og 10. marts 2017.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest.